TASUTA TARNE & TAGASTUS

Terms & Conditions

Terms & Conditions

 1. Tingimuste kehtivus

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.darmati.eu e-poe klientide (edaspidi Klient) ja internetiaadressi www.darmati.eu operaator ja omanik DBLE OÜ, registrikood 14769690, (edaspidi D’ARMATI) vahelisi kaupade ostmisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2 Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja D’ARMATI õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.3 D’ARMATI-l on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.darmati.eu ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.4. D’ARMATI veebipoes kaupade ostmisega ja/või kasutajaks registreerimisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

 1. Hinnakiri

2.1. D’ARMATI veebipoes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu määra 20% või vähendatud määral käibemaksu määra 9%(kui ei ole märgitud teisiti).

2.2. D’ARMATI jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. D’ARMATI veebipoes saab tellimuse eest tasudes määrata endale sobiva maksemeetodi. Täpsem valik maksemeetoditest on kättesaadav ostu vormistamise vaates.

3.2. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi” seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

3.4. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada nuppu „Vormista ost“, kus Klient peab sisestama küsitud andmed, et D’ARMATI saaks vajalikud tarneandmed ja Kliendiga vajadusel ühendust võtta.

3.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.6. Pärast tellimuse kinnitamist vajutades nupule „Maksma“ koostab süsteem Kliendile tellimuse, mida on võimalik tasuda pangalingiga, krediitkaardiga või järelmaksuga. Kui Klient on tasunud tellimuse eest, siis tellimust enam ise muuta ei saa. Tellimuse muutmiseks tuleb ühendust võtta klienditoega info@darmati.eu.

3.7. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimusel näidatud summa 100% laekumisest D’ARMATI arvelduskontole.

3.8 D’ARMATI e-poe makselahenduste pakkuja ja vastutav isikuandmete töötleja Montonio Finance UAB.

3.9 Klient kohustub tellimuse tegemisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud ja tõesed andmed. D’ARMATIei vastuta tellimuse täitmise võimatuse eest, mis tuleneb kliendi poolt esitatud ebaõigest teabest, ega sellest tulenevate tagajärgede eest. Optiliste klaaside ostu sooritamisel tuleb tellimus teha vastavalt asjakohaselenägemisretseptile, kasutades vähem kui 2 aastat tagasi kvalifitseeritud spetsialisti poolt väljastatud nägemisretsepti.

 1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. D’ARMATI veebipoes kasutatavad tarneviisid ja nende hinnakiri on kättesaadav toote pakkumise lehel ning ostukorvis tarneviisi valiku tegemise lehel.

4.2. Klientide tellimused täidetakse ja pannakse Eestist teele 1-3 tööpäeva jooksul (olenevalt riigist). Kõik tellimused jõuavad tavaliselt kohaletoimetamise aadressile 2-15 tööpäeva jooksul (1-3 Eesti siseselt). D’ARMATI jätab endale õiguse tellimusi tarnida 30 kalendripäeva jooksul erijuhtumitel.

4.2.1 Optiliste klaaside tellimisel on minimaalne tarneaeg 14 päeva ning maksimaalne tarneaeg 30 päeva.

4.3. D’ARMATI kohustub Klienti koheselt tarneaja muutumisest teavitama.

4.4. Sihtkoha muutumisest on Klient koheselt kohustatud teavitama D’ARMATI-t.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. D’ARMATI ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Juhul kui Klient valib tarneviisiks Kullerteenuse, siis Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab D’ARMATI üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab D’ARMATI kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@darmati.eu või helistada kontakttelefonile +372 5565 9210.

4.8. D’ARMATI-l on õigus jätta juba tellitud kaup kätte toimetamata, kui kaup on laost otsa saanud. Kui D’ARMATI-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab D’ARMATI esindaja Kliendiga ühendust ning pakub välja alternatiivvariandi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui Klient ei soovi soetada tellitud kauba asemel alternatiivvariandina pakutavat kaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab D’ARMATI tellitud kauba eest juba tasutud summa Kliendile (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest D’ARMATI kontole.

 1. Kauba tagastamine

5.1. Tagastamisõigus kehtib, vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse (VÕS) § 56-le, 14 päeva. Kui 14 päeva on möödunud kauba kättesaamisest, siis ei ole D’ARMATI kohustatud tellimust tagastama ega ümber vahetama (v.a garantii korras tehase poolt tulnud defektiga tooted).

5.1.1 Vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ei kohaldata 14-päevast tagastusõigust muuhulgas toodetele, mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt, seega optiliste prillide klaasid ei kuulu tagastamisele.

5.1.2 Kinkekaardid ei kuulu tagastamisele.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja avamata originaalpakendis, pakendi avamiseks loetakse ka pakendi kileümbrise rikkumist või eemaldamist.

5.3. Taganemisavaldus tuleb saata D’ARMATI-le e-posti aadressil info@darmati.eu tähtaegselt (s.o 14 päeva jooksul). Kauba tagastamise tavalised kulud kannab Klient kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud kaup ei vasta tellimusele. Tagastamisele ei kuulu transpordikulu.

5.4. Tagastatavat kaupa saab soovi korral vahetada uue toote vastu D’ARMATI e-poe tootevalikust. Vahetatava toote kättetoimetamise transpordikulu eest tasub Klient.

5.5. D’ARMATI kannab kauba tagastamisel tasutud summa Kliendile tagasi 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingust taganemise teate kätte saamisest ja eeldusel, et selle aja jooksul on tagastatav kaup jõudnud D’ARMATI-ni. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus laekumine D’ARMATI e-poele. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab D’ARMATI toote eest tasutud summa tagasi koos transpordimaksumusega.

5.6. Kui tagastatav toode on halvenenud asjaoludest, mis ei ole tingitud D’ARMATI-st vaid toote mittesihipärasest kasutamisest või muudest asjaoludest (nt pakend on rikutud), on D’ARMATI-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemise ulatuses Kliendi poolt toote eest tasutud summa Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

 1. Vääramatu jõud

6.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud).

 1. Isikuandmed

7.1. Kliendi poolt D’ARMATI-le edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse D’ARMATI veebipoe kliendiandmebaasi ning kasutatakse vaid müügilepingu täitmiseks. D’ARMATI jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile ja telefonile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist veebilehe andmebaasist.

7.2. Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise või makseviis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel.

 1. Kolmanda osapoole lingid

8.1. Mõningad osad veebilehe sisust, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte sisu. Kolmandate osapoolte lingid võivad suunata teid nende veebilehtedele, mis ei ole D’ARMATI-gaseotud. D’ARMATI ei võta vastutust nende ülevaatuse ja ajakohasuse üle ning ei võta vastutust kolmandate osapoolte sisule.

8.2. D’ARMATI ei ole vastutav võimaliku kahju osas, mis võib tekkida sooritades oste kolmandate osapoolte veebilehtedel. Palun tutvuge põhjalikult kolmandate osapoolte kasutustingimustega ning veenduge, et mõistate neid täielikult, enne ostu sooritamist. Kaebused ja küsimused tuleks suunata otse kolmandatele osapooltele.

 1. 9. Garantii

9.1. Kõikidel D’ARMATI e-poes pakutavatel toodetel on tähtajatu garantii tootmisvigadele.

9.2. Garantii ei kata füüsilisi kahjustusi või kulumist toodete kandmisest või käsitsemisest ega ise tehtud modifikatsioone.

9.3. Kui toodet ei ole võimalik garantiikorras parandada või välja vahetada, asendatakse see teise samaväärse tootega või kompenseeritakse samaväärses suuruses e-poe krediidiga.

 1. 10. Lõppsätted

10.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

10.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Kehtiv alates: 01/01/2022

DBLE OÜ
Reg.kood 14769690
KMKR number EE102281073

Laki 11b, 12915

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare